Att tänka på vid köp

Checklista, att ha ordnat före chinchillan kommer hem.

Mat
Att ha pratat med uppfödaren om vad
denne ger för pellets. Och bestämma
om man skall fortsätta med detta märke
eller gå över till ett annat. Ofta kan man,
om man vill, fortsätta köpa pellets direkt
från uppfödaren, fråga!
Tryck här för att läsa mer om foder

Temperatur
Att ha tänkt efter så den tilltänkta platsen
för buren aldrig sjunker under 10 grader
på vintern eller över 27-30 grader på
sommaren. I det vilda lever chillor i
ett svalt klimat och de är väldigt känsliga
mot för höga temperaturer och kan
i värsta fall få värmeslag och dö.

Bur
Att ha en bur färdiginredd FÖRE chinchillan
anländer. Kom ihåg att buren ska vara
tillräckligt stor. Kom även ihåg att om du köper
två stycken som inte redan bor tillsamnas så
är det inte säkert att dessa kommer fungera
tillsammans. Man måste därför isåfall ha en
extra bur till hands.

Att komma ihåg att det inte bara är buren som
ska köpas, den ska även inredas. Det gör man
bäst genom att sätta in stabila hyllor av trä.
Att ha köpt ett sandbadkar och sand. Om
möjligt ha tagit in grenar och lagt in i buren.
Samt ordna ett hus, hängmatta, hängtunnel
eller liknande. Där chinchillan kan dra sig undan
och känna sig trygg

Att före hemkomsten ha lagt in spån och hö,
gjort i ordning matskål och vattenflaska.
Chinchillorna brukar vilja vara ifred och lära
känna miljön första tiden i det nya hemmet
och nya buren.

Veterinär
Att ta reda på var det finns någon veterinär i
närheten med kunskap om chinchillor. Det är
inte många veterinärer som har någon kunskap
om chinchillor. Och om man någongång plötsligt
måste akut in till veterinär med sin chinchilla
så är det bra att redan före veta vem man ska
åka till och vem som har jouröppet.

© Copyright Susanna Dahlgren