Burar – vad säger lagen?

Chinchillaburar går att utforma på tusentals olika sätt, det är i princip bara fantasin som sätter stopp. Men före man låter fantasin flöda bör man läsa igenom vad jordbruksverket har att säga om buren.

Storlek på buren
En chinchillabur ska vara minst 100 cm hög. Bottenytan ska vara minst 0,5 kvm stor där kortaste sidan ska vara minst 50 cm. Ett bra mått på en chinchillabur är 100*100*50 cm (h*l*d). Dessa mått gäller för 1-2 chinchillor eller en hona med ungar. Har man 3 chinchillor, eller hane + hona med ungar så ska man ha en bottenytan på minst 0,75 kvm och sedan lägger man på 0,25 kvm för varje ytterligare djur.

Bolåda
8 kap. 13 § Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial […] Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att de kan utnyttjas av alla djur samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

Bolådan ska vara minst 30 cm lång, 25 cm djup och minst 20 cm hög.

Burbotten
8 kap. 7 § Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv.

Egen kommentar
Rekommenderar inte heller att man har hyllor eller ”stegar” av nät eller galler då de kan få ”Bumblefoot” – att tassarna blir torra, svullna och variga, och ibland så allvarligt att man måste ta bort chinchillan.

8 kap. 10 § Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.

Egen kommentar
Spån, träpellets samt papperspellets är exempel på lämpliga bottenmaterial. Halm rekommenderas ej.

Övrig inredning 
8 kap. 16 § Gerbiler, chinchillor och degusråttor ska ha ren och finkornig sand för pälsvårdande sandbad.

Egen kommentar
Undvik sandbadkar av plast, tips på lådor man kan använda som sandbad är zinklådor, plåtlådor, ugnsformar, grytor, skålar m.m. Witte Molen Chinchillasand är den bästa sanden som går att få tag på i Sverige.

8 kap. 17 § Chinchillor ska ha minst två hyllor eller grenar i olika höjd och av sådan storlek och konstruktion att djuren kan sitta där naturligt och stadigt. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas hyllor eller grenar så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

Egen kommentar
Eftersom chinchillan är en gnagare så gnager de ofta mycket på inredningen och hyllorna brukar inte vara något undantag. Det är därför viktigt att dessa inte är gjorda av något farligt material. Rekommenderar hyllor gjorda av plankor eller hyllplan av furu, och inte av plywood eller spånskivor som båda innehåller en stor mängd lim, något som inte är nyttigt för chinchillan att få i sig.

Utöver hyllplan och grenar tycker chinchillorna även om att ha hängmattor och hängtunnlar gjorda av fleece att ligga i. Dessa går att sy själv eller köpa färdiga här:
– 
Silverklippans
– Tass-Shoppen  

8 kap. 3 § Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial.

Egen kommentar
Chinchillan ska alltid ha tillgång till hö, dels för att mage/tarm ska fungera men även för att slipa kindtänderna. Därutöver kan man sätta in grenar av olika tjocklekar (äpple, päron, pil och rönn är exempel på säkra trädslag) samt om man inreder buren med hyllor av trä så kommer chinchillan antagligen gnaga på dessa också därigenom slipa tänderna. 

 

© Copyright Susanna Dahlgren