Genetik

UNDER UPPBYGGNAD!

Genetik, eller ärftligthetslära som det också kan kallas, är vetenskapen om hur arvsmassan är uppbyggd & fungerar, hur olika egenskaper nedärvs samt hur olika förändringar uppstår.

En kropp är uppbyggd av ungefär 100 biljoner celler och i varje cell finns en cellkärna. I cellens kärna sitter kromosomerna. Hälften av kromosomerna kommer från fadern och hälften från modern. En chinchilla har 34 kromosompar till skillnad från människans 23.

En kromosom är uppbyggd av tätpackad DNA. DNA lagrar all den genetiska information som krävs för bygga upp och sedan hålla en organism fungerande. En sekvens av DNA kallas en gen.

Viktiga termer att förstå när det talas om chinchillans genetik

 • Dominant
 • Recessiv
 • Ackumulativ dominant
 • Ko-dominant/Ko-recessiv
 • Heterozygot
 • Homozygot

Chinchillans genetik

När det talas om chinchillans genetik tänker nog de flesta på olika färger och vad man kan få för färger om man sätter ihop två djur. Att en violet är recessiv och så vidare. Detta är inte allt man bör tänka på kring genetik vid uppfödning av chinchillan, långt ifrån! Att avla handlar inte bara om vilken färg chinchillorna har och kan komma att ge utan ännu viktigare är alla de andra egenskaper hos de tilltänkta avelsdjuren. Egenskaper så som:

 • Huvud
 • Kroppsform
 • Storlek
 • Proportioner
 • Päls
 • Psyke

När man planerar en kommande ihopsättning bör man tänka på både hur djuren kompletterar varandra fenotypiskt, alltså det som syns på djuret, men även genotypiskt genom att titta tillbaka på föräldrardjur och släktingar och fundera på vad som kan tänkas ligga bakom.

Om en hona ska sättas i avel och hon är bra i alla egenskaper utom densitet/pälstäthet är det enda sättet att förbättra hennes avkommor att para henne med en hane som är bra i alla egenskaper, men med exceptionellt bra densitet/pälstäthet. Det går att jämföra en chinchilla med en kedja och en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Förbättra den svagaste länken, och du har stärkt hela kedjan.

Pälsens genetik

Färgklarhet är recessivt nedärvbart.
Textur är recessivt nedärvbart.
Täthet är ackumulativt dominant nedärvbart.

Korsningsscheman

genetik1