Ordlista – Genetik

UNDER UPPBYGGNAD

Alleler
Varje gen kan uppträda i olika varianter, dessa olika varianterna kallas alleler.
När det gäller genen för färgen på chinchillan så finns det flera olika alleler. Anlagen för vit, beige, violett är tre exempel på olika alleler.

Bärare

Ko-dominant
Två eller flera dominanta gener som existerar tillsammans.
Tex. Beige + Velvet = Brown Velvet

Ko-recessiv
Två eller flera recessiva gener som existerar tillsammans.
Tex. Violet + Safir = Blue Diamond

Dominant
När en gen är dominant så är den dominant mot standard grå.
När man avlar så kan man säga att syns det så finns det, syns det inte så finns det inte.
Med andra ord så kan man inte bära på en dominant gen.

Dubbel-dominant
Se Co-dominant.

Fenotyp
Det vi ser och kommer till uttryck, tex. hur färgen ser ut. Inte det som chinchillan bär på dolt.

Gen
En bit av en kromosom, ett DNA-fragment som kodar för ett speciellt protein.

Genotyp
Den totala uppsättningen gener som finns. Även gener som chinchillan bär som inte syns på utseendet.

Homologa kromosomer
Två identiska kromosomer i en genuppsättning där den ena stammar från fadern och den andra från modern.

Heterozygot
Betyder att chinchillan har olika varianter av en gen. Till exempel en heterozygot beige som har en grå och en beige gen = olika.

Homozygot
Betyder att chinchillan har två likadana gener. Till exempel en homozygot beige som har beige + beige gen = lika.

Kromosom
Cellkärnans struktur, det är här de olika generna sitter.
Chinchillor har 64 kromosomer. (Jämför med människans 46)

Letalfaktor

Lokus
Den plats på kromosomen där genen för en viss egenskap sitter.

Mutation
En förändring i en gen. Inom chinchillor brukar ordet mutation användas för de olika färgerna (färgmutationerna) som finns.

Recessiv

”Incomplete dominant”