Uppfödarnamn

Före man väljer uppfödarnamn till sin uppfödning är det bra att kontrollera att namnet inte redan används eller tidigare har använts. Anledningen till att man även bör undvika namn som ej längre är i bruk är för att undvika förvirring var djuret kommer ifrån när man senare ser ett djur som heter t ex Solhagas’s XX.

Svenska Uppfödarnamn

Norska Uppfödarnamn

Danska Uppfödarnamn

För att få ut så mycket som möjligt av sina utländska stamtavlor så kan man dechiffrera bokstäver och siffror i djurens namn för att ta reda på vilket år chillan är född samt från vilken uppfödning djuret kommer ifrån.

Årskoder